+45 31 67 34 54 gitte@gittezorn.com

TRAUMETERAPI

Gå dybere: arbejd med dit autonome nervesystem for healing

Går dybere

Hvor psykoterapi ofte fokuserer på at bearbejde og frigive uhensigtsmæssige følelser fra fortiden, går traumebehandling dybere og arbejder med dit autonome nervesystem.

Gabor Maté: siger:

“Traume er et psykisk sår, der hærder dig psykologisk og forhindrer dig i at vokse og udvikle dig. Det gør ondt, og nu handler du ud af smerte. Det skaber frygt, og nu handler du ud af frygt. Traume er ikke, hvad der sker for dig, det er, hvad der sker indeni dig som følge af, hvad der skete dig. Traumet er det ar, der gør dig mindre fleksibel, mere stiv, mindre følsom og mere forsvarlig.”

Overvej traumeterapi til…

Fødselsdepression:

Fødselsdepression stammer ofte fra at have oplevet en vanskelig og langvarig fødsel – desværre har ikke alle kvinder en let fødselsoplevelse – og denne oplevelse kan påvirke dit nervesystem og resultere i en depression, der gør det udfordrende at danne de essentielle bånd med dit barn det første år. Jeg kan hjælpe dig med at frigøre depressionen, der stammer fra din fødselsoplevelse, og hjælpe med at genoprette balancen i dit nervesystem.

PTSD:

Hvis du har været igennem livstruende oplevelser som voldtægt, vold, misbrug eller krig, kan du have udviklet PTSD. Hvis du har fået diagnosen PTSD, har du måske fået tilbudt kognitiv adfærdsterapi. Desværre hjælper kognitiv adfærdsterapi ikke fuldt ud alle. Mange mennesker med PTSD kæmper stadig med flashbacks, angst og de genoplever traumet selv efter behandling, og for nogle kan symptomerne først vise sig mange år senere. Hvis du stadig oplever symptomer, vil jeg gerne hjælpe. Afhængigt af varigheden kan der være en vis kronificering, og jeg kan muligvis ikke fuldstændigt hjælpe dig med at gendanne din sundhed, men jeg kan hjælpe dig i din helingsproces. Den terapeutiske tilgang, jeg anvender, er baseret på Peter Levine’s Somatic Experiencing – du kan lære mere om ham på YouTube.

Udviklingstraume/CPTSD:

Hvis din opvækst var udfordrende, og dit voksenliv er svært som følge deraf, mangler du sandsynligvis modstandskraft til at håndtere livets udfordringer. Når grundlæggende behov for kærlighed, sikkerhed og tilknytning til en tryg voksen ikke opfyldes i et barns tidlige år på grund af forældrenes utilstrækkelighed, lægger det vejen for uhensigtsmæssig udvikling og en vanskelig livssituation som voksen. Hvis dette er din baggrund, kan jeg hjælpe dig med at bearbejde din fortid og dit nervesystem, så du kan møde livet og finde positivitet i det.

Tuning ind

Jeg kan intuitivt tune ind på dit indre barn og se, hvordan du var som barn, hvordan dine forældre behandlede dig, og hvad du manglede dengang, som du nu har brug for at opbygge som voksen. Jeg kan hjælpe dig med at skabe tryghed og jordforbindelse, så du har et solidt fundament som voksen.

Arbejdet med dit nervesystem fremmer resiliens – du lærer dit nervesystem og dermed din krop at vende tilbage til den balance, der af en eller anden grund gik tabt. Det betyder, at du igen vil føle dig godt tilpas, men det indebærer også at lære at genkende dine egne behov, sætte grænser, regulere dit nervesystem og danne sundere forbindelser til andre, samtidig med at genopdage din jordforbindelse. Så det handler om at lære at vaccinere dig selv mod stress – du bliver i stand til at skelne, hvornår du skal sige ja og nej, og du kan søge hjælp fra andre, når det er nødvendigt.

Hvordan kan traumebehandling hjælpe dig:

  • Traumebehandling kan løsne op for dine traumer og opbygge resiliens i dit nervesystem, så det bliver sværere at blive traumatiseret igen.
  • Traumebehandling kan åbne dig op for spiritualitet.
  • Forhold er ofte vanskelige, når du er traumatiseret.
  • Traumebehandling kan hjælpe dig med at være konstruktiv i dine forhold og samtidig tage vare på dig selv.
  • Traumebehandling kan lære dig selvomsorg og sunde grænser.